Belangrijke info

Huishoudelijkreglement_2017-2018

Statuten BCAB

Privacy statement

Uw privacy is van groot belang.

BCAB verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de geldende wetgeving op het gebied van de privacy.

Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming aan BCAB om zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statistische doeleinden.

Zie  Privacy beleid BCAB_24102018